Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την αντιμετώπιση της φτώχειας και ανθρωπιστικής κρίσηςΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης μέσω της συνεργασίας των εθελοντικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο χώρο της σίτισης, της στέγης,  της υγείας, της κοινωνικής γεωργίας και της εκπαίδευσης, με την σύμπραξη των ΟΤΑ α’ βαθμού και των ΝΠΔΔ.
Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία  κοινωνικού υποκειμένου για την προώθηση της κοινωνικής Οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την πολλαπλασιαστικότητα των κοινωνικών ωφελημάτω.
Η ανάδειξη και η προστασία ορεινών περιοχών της χώρας με στόχο τον οικοτουρισμό και τον βιοτουρισμό. 


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
·         Οι εθελοντικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σύλλογοι, ΑΜΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ.
·         Συμπράττοντες φορείς οι ΟΤΑ α’ βαθμού και τα ΝΠΔΔ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
·         Άμεσα ωφελούμενοι ως 100,000 άτομα κατά προτεραιότητα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
·         Άμεσα ωφελούμενοι ως 5,000 άτομα που θα προσληφθούν.
·         Έμμεσα ωφελούμενοι ως 1,000 δικαιούχοι - εθελοντικές οργανώσεις (σύλλογοι, ΑΜΚΕ, σωματεία εργαζομένων) και οι αντίστοιχοι συμπράττοντες ΟΤΑ και ΝΠΔΔ.
Διάρκεια προγράμματος 1 έτος.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΚΟΣΤΗ
Συνολικός προϋπολογισμός: 100,000,000 ευρώ
Ανά δικαιούχο από 60,000 ως 130,000 ευρώ.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ
Α/Α

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ-ΑΣΦΑΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ %
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ %
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ %   *
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Δ1
σίτιση

100
25
55
20
5,000 μερίδες τροφής ημερησίως
Δ2
κοινωνική φροντίδα σε ενήλικες και ΑμεΑ
200
70
10
20
40,000 επισκέψεις
Δ3
κοινωνικά Ιατρεία
100
50
30
20
60,000 επισκέψεις
Δ4
κοινωνικά φροντιστήρια
100
70
10
20
10,000 μαθητές
Δ5
κοινωνικοί ξενώνες
50
50
30
20
3,000 φιλοξενούμενα άτομα
Δ6
κοινωνικά  αγροκτήματα
200
60
20
20
ποσότητες αγροτικών προϊόντων για την τροφοδοσία των συσσιτίων
Δ7
φύλαξη και καθαρισμός των δασών
100
70
10
20

* Λειτουργικά κόστη: λογιστική υποστήριξη, ενοίκια, λογαριασμοί και εξοπλισμός γραφείων, αναλώσιμα, έξοδα κίνησης, ιστοσελίδες και κοινωνικά μέσα δικτύωσης).
Επίσης θα δημιουργηθούν 1,000 δικτυακές πύλες για προβολή των δράσεων (λειτουργικό κόστος).

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
1.       Η αντιστροφή της κατανομής των διαθέσιμων πόρων από τους διαμεσολαβητές, προς την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών και προς την δημιουργία θέσεων εργασίας με προοπτική την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Με δεδομένη την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στην χώρα, είναι επείγουσα ανάγκη για άμεσες εμπροσθοβαρείς δράσεις υποστήριξης του πληθυσμού στις βασικές ανάγκες όπως είναι η σίτιση, η στέγη, η υγεία και η εκπαίδευση. Αυτή άλλωστε  είναι και η φιλοσοφία προγραμμάτων όπως η κοινωφελής εργασία.
2.      Η κινητοποίηση και η συμμετοχή του εθελοντισμού και του κοινωνικού κεφαλαίου πολλαπλασιάζει την αποδοτικότητα των διαθέσιμων πόρων. Ο εθελοντισμός πρόσφερε και  συνεχίζει άλλωστε να προσφέρει πολλές παρόμοιες δράσεις με πενιχρά οικονομικά μέσα. Αυτός άλλωστε είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος δημιουργίας του κοινωνικού κεφαλαίου, του κοινωνικού υποκειμένου για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.
3.      Η επιμόρφωση και η πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε κοινωνικές δραστηριότητες που ενδυναμώνουν τους κοινοτικούς δεσμούς και αυξάνουν το κοινωνικό όφελος.
4.      Η ανάπτυξη καλών πρακτικών από τα κάτω και σε επίπεδο γειτονιάς και χωριού.
5.      Η βιωσιμότητα των δράσεων και μετά το πέρας των χρηματοδοτήσεων, μέσω της ενεργοποίησης των ζωντανών κυττάρων της κοινότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου